Stypendium na rok szkolny 2018/2019

INFORMACJA

Wnioski o przyznanie stypendium  szkolnego na rok 2018/2019 można pobierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 514 zł netto.Należy wykazać dochód za miesiąc sierpień 2018 r. Wnioski o stypendium należy dostarczyć do sekretariatu do dnia 14 września 2018 r.