Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów

       Zapraszamy uczniów oraz rodziców i prawnych opiekunów do zapoznania się z harmonogramem zebrań i konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunówi na rok szkolny 2018/2019, kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, planem lekcji jak również dowożeniem w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 w zakładkach po lewej i prawe stronie.

Zapraszamy