Badanie psychologiczne w szkole

        Badanie psychologiczne jest procesem diagnostycznym, który dopełnia dane pochodzące z rozmowy i obserwacji. Diagnoza przy użyciu testu opiera się na jego wykonaniu zgodnie z procedurą oraz na analizie ilościowej i jakościowej wyników wraz z ich profesjonalną interpretacją. Czas trwania badania uwarunkowany jest specyfiką dobranych metod diagnozy oraz indywidualnym tempem pracy dziecka. Zebrane inrormacje ... czytaj dalej